ברכת הרב הראשי, הרב יהודה דרעי

אל כל תושבי העיר באר שבע והסביבה ה' עליהם יחיו

הרב יהודה דרעיברגשי כבוד וגיל הנני לברך מקרב לב על פתיחת אתר הרבנות והמועצה הדתית באר שבע. שכן מהיום שירותי הדת הניתנים בכל מחלקות הרבנות והמועצה הדתית, יהיו נגישים לכל דורש וכל אחד יוכל להכירם וליהנות מהם.

מפת הכשרות בכל רחבי העיר הכוללת כיום למעלה מ-500 בתי עסק שונים! אשר כ-25% מהם הם בכשרות "מהדרין – שע"י בד"ץ באר שבע, תהיה פרוסה בפניך, וכל אחד יוכל לקבל בקלות את כל המידע הדרוש לו – הן לגבי סיווג הכשרות באותו בית עסק, והן פרטים לגבי המפקח והמשגיח וכו'.

חשוב לזכור כי ישנם שירותים רבים במערך הכשרות שאינם ידועים מספיק לציבור, כגון האפשרות לערוך אירוע "מהדרין" בכל אולמות העיר תוך כדי בקשה מראש של מס' ימים למחלקת הכשרות. כל הפרטים כמובן יהיו לנגד עיניך באתר זה.

במה זו תשמש עבורנו כלי יעיל מאין כמוהו לעדכונים, שינויים והודעות חשובות לבעלי העסק, למשגיחים, ולכלל ציבור צרכי הכשרות.

כל האמור מתייחס כמובן גם לגבי שאר המחלקות: מחלקת נישואין, מקוואות, עירובין, חברא קדישא וכו'.

עוד נדבך נוסף בהם יוכלו גולשי האתר להפיק תועלת מרבית, הוא בית הדין לענייני ממונות שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע, אשר במשך שנות קיומו עד עתה, הכריע בתיקים רבים בזריזות וביעילות לרווחת תושבי העיר שוחרי דין תורתנו הק'.

כמובן שלאתר זה, יוכלו התושבים להפנות שאלות הלכתיות בכל נושא, ללשכת רב העיר באר שבע, ואנו נשתדל בהקדם האפשרי להשיב לכל תשובה.

כמו כן נשתדל לנצל במה זו גם לפרסומים מאמרים תורניים בהלכה ובמחשבת ישראל, וגם העלון השבועי המפורסם "אורות השבת" יוכנס במלואו לאתר זה אי"ה מדי שבוע, כך שמלבד אלפי העותקים המודפסים ומחולקים בבתי הכנסת, יתווספו עוד אלפים רבים שיוכלו לקבלו בקלות לתוך ביתם וגם להדפיסו לזיכוי הרבים, שכן כידוע הביקוש לעלון זה הולך וגובר.

ולסיום אשא תפילה, שחפץ ה' בידינו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה, ולקרב את ליבם של ישראל אל אבינו שבשמים באהבה על פי דברי הכתוב: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"…