ריבון כל העולמים,
היום הזה הוא ראש שמחתנו מכל ימינו, כי על כן זכינו להוליך ביום זה את בתנו אל חופתה, עם החתן אשר יעדת לה לפני צאתה לאויר העולם.
על כן אתית לננך בדמעות חמות ובלב נשבר – אב הרחמים, שלח ברכתך ממרום, על הזיווג של החתן והכלה הנכנסים היום בברית הנישואין, להיות איש ואשה.
ושלח מלאכיך הטובים ללוות אל החופה ופתח לפני בתי את שערי החן והחסד מלפני בעלה, כאשר עשית לאסתר המלכה.
ושתמצא מרגוע בבית בעלה, חיים שקטים ושלווים, שלא תהיה ביניהם שום קטטה ושנאה, שלא ייפרדו חלילה זה מזה. שיהיה זיווגם זיווג של קיימא ויזכו לזרע של קיימא, אב רחום תן לילדים פרנסתם מכף ידך, ובהצלחה.
שלא תשלוט בם בעין רעה. שנזכה אישי ואני לראות מהם נחת. תמלא משאלות לבנו עליהם לטובה ושילכו לחופה בשעה טובה ומוצלחת.
א מ ן.

צור קשר