בבואך לטבול במקוה, חשוב שתדעי כי כדי שהטבילה תהא כדין יש להקפיד לא רק על הטבילה עצמה, כי אם גם על ההכנות בשבוע שלפני הטבילה, המפורטות להלן בקיצור:

הפסק טהרה

ביום החמישי מיום הופעת הווסת אצל האשה, היא עושה בדיקה הנקראת “הפסק טהרה”. לדוגמא: אם ראתה דם ביום חמישי, תבדוק את עצמה ביום שני לפנות ערב. הבדיקה תיעשה רק אם פסק הדם, ותיערך לפני שקיעת השמש שבאותו יום. לפני הבדיקה תרחץ היטב אותו מקום וסביבו. הבדיקה תיעשה על ידי בד לבן נקי ורך, או צמר גפן: עליה להכניסו באצבעה בעומק עד מקום שיכולה להגיע ולסובבו לכל הצדדים, ומוציאתו ובודקתו לאור היום אם הוא נקי לגמרי. – בלעדי בדיקה כזו לא תועיל לה טבילתה.

(לאחר מכן נוהגים להכניס, לפני שקיעת השמש, בד או צמר גפן לאותו מקום בעומק, ולהשאירו שם עד אחר צאת הכוכבים. את הבד או הצמר-גפן של בדיקה שניה זו תבדוק לאור היום, למחרתו, אם הוא נקי.)

שבעה נקיים

אחרי שבדיקת “הפסק טהרה” תהיה נקיה לגמרי, עליה להמשיך לבדוק, החל ממחרת, במשך שבעה ימים רצופים, פעמיים ביום, בבוקר ולפני שקיעת השמש, בדיקה יסודית כאמור למעלה (רק שאין להשאירו שם, ותבדוק את זה מיד). אם קשה לה לעשות כן, עליה לעשות בדיקה כזור לפחות ביום הראשון וביום השביעי, וביתר הימים טוב שתבדוק בדיקות קלות.

בלילה שלאחר גמר שבעת הימים הנקיים – לאחר הרחצה וההכנות הדרושים – תטבול במקוה והיא מותרת לבעלה. אין אמבטיה או מקלחת מטהרת – רק הטבילה במקוה!

צור קשר