הפיתה של נעים ‐שוק

כשרות
נווט לכאן:
הפיתה של נעים ‐שוק

כתובת

באר שבע, Israel

סוג השגחה

סוג כשרות

שם משגיח

גדיאל אזואלוס

טלפון משגיח

טלפון העסק