כתובת
40 המדע
מקווה כלים - רמות
כתובת
11 כיכר הקניזי
מקווה כלים - מקווה ד' מרכז
כתובת
64 סנהדרין
מקווה כלים - מקווה ד' צפון
כתובת
49 סטרומה
מקווה כלים - מקווה ה'
כתובת
כיכר בר אילן
מקווה כלים - מקווה א'