אגודת אחים

בתי כנסת
נווט לכאן:
אגודת אחים

כתובת

רבי טרפון 6 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

בן שימול עמרם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

רבי טרפון 6/3 באר שבע