אהבת ישראל

בתי כנסת
נווט לכאן:
אהבת ישראל

כתובת

השלום 56 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

ג'נא אהרון

טלפון גבאי

כתובת גבאי

חיבת ציון 14 באר שבע