אהבת שלום

בתי כנסת
נווט לכאן:
אהבת שלום

כתובת

החיד"א 55 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

צבחון מנחם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

תיכו 24 באר שבע