באר מרים

בתי כנסת
נווט לכאן:
באר מרים

כתובת

הכט 42 רמות באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

ביטון ניסים

טלפון גבאי

כתובת גבאי

יחיאל דרזנר 15 באר שבע