בית אהרון

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית אהרון

כתובת

רחבת עוזיאל שכ' יא' באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

חלימי שלמה

טלפון גבאי

כתובת גבאי

החיד"א 1/8 באר שבע