ברית שלום

בתי כנסת
נווט לכאן:
ברית שלום

כתובת

גיורא  יוספטל 19 שכ' ד' באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

טריקי הרב אברהם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

הכנסת 22/23 באר שבע