היכל שלמה - נזרית

בתי כנסת
נווט לכאן:
היכל שלמה - נזרית

כתובת

קלאוזנר 15 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

נזרית דוד

טלפון גבאי

כתובת גבאי

הר בוקר 81 באר שבע