המעיין

בתי כנסת
נווט לכאן:
המעיין

כתובת

שרה 8 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

אמור שמואל

טלפון גבאי

כתובת גבאי

ר'ח  הושע 5/1 באר שבע