חסד לאברהם

בתי כנסת
נווט לכאן:
חסד לאברהם

כתובת

בר ניסן 1 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

נאמן יורם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

בר ניסן 2 באר שבע