ישיבת קרית האבות

בתי כנסת
נווט לכאן:
ישיבת קרית האבות

כתובת

גלנטי 2 באר שבע

נוסח

אשכנזי

שם גבאי

ספקטור יהודה

כתובת גבאי

גלנטי 2/6 באר שבע