מסילות אור

בתי כנסת
נווט לכאן:
מסילות אור

כתובת

רמח"ל מקלט ב' 2 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

קרליץ נחום

טלפון גבאי

כתובת גבאי

ת.ד. 1290 באר שבע