מעיינות

בתי כנסת
נווט לכאן:
מעיינות

כתובת

רבי טרפון 9 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

דרעי מרדכי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

דוד אלעזר 10/1 באר שבע