נחל עדנים

בתי כנסת
נווט לכאן:
נחל עדנים

כתובת

יוצאי סוריה 2/1 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

גבאי יוסף חיים

טלפון גבאי

כתובת גבאי

שמשון 22/1 באר שבע