שבחי ירושלים

בתי כנסת
נווט לכאן:
שבחי ירושלים

כתובת

חיבת ציון 37 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

בזק אהרון

טלפון גבאי

כתובת גבאי

חיבת ציון 23 באר שבע