שבטי ישראל

בתי כנסת
נווט לכאן:
שבטי ישראל

כתובת

ישראל רוקח 30 באר שבע

נוסח

ספרדי

שם גבאי

דמרי מאיר

טלפון גבאי

כתובת גבאי

ארתור רופין 32 באר שבע