בית כנסת

בית כנסת הוא בית התפילה היהודי. השם 'כנסת', מקורו מהש ורש כ.נ.ס, והוא נקרא כך על שם ההתכנסות של האנשים בו. היהודים נוהגים להתפלל שלוש פעמים ביום, בבוק ר תפילת שחרית, אחר הצהרים תפילת מנחה ובערב תפילת ערבית. בשבתות, ראשי חודשים וחגים נוספת תפילה אחר תפילת שחרית ושמה תפילת מוסף (ביום כיפור נוספת גם תפילת נעילה לאח ר תפילת מנחה). בית הכנסת מכונה מקדש מעט מפאת קדושתו והשווא תו לבית המקדש.