מקומות כשרים

שם עסק סוג העסק סוג כשרות כתובת שם משגיח טל. משגיח