בתי כנסת קריטריונים לתמיכות

בס"ד, אדר תשע"ד
/בתי כנסת/קריטריונים להשתתפות באירועים מעודכן


קריטריונים להשתתפות באירוע בתי כנסת ובעמותות


המועצה הדתית הייתה בקשר מתמיד עם בתי הכנסת ברחבי העיר. בשל בעיות תקציביות קשות שהיו במועצות הדתיות נותק הקשר. עתה עם הקלה תקציבית, המועצה מעוניינת לחדש את הקשר , לעודד ולסייע באירועים תורניים, בשעורי תורה ובתשמישי קדושה. הערה: כל מקום שכתוב בית כנסת , הכוונה גם לעמותות.

להלן קריטריונים לסיוע המועצה:

א. אירועים:


בתי הכנסת בסיוע המועצה מארגנות הרצאות תורניות, אירועים תורניים בחגי ישראל, אירוע בסיום מסכתות וכו'. לצורך זה ביהכ"נ מבקש את סיוע המועצה.

המועצה תסייע לבתי הכנסת / עמותות עבור אירועים אלו עפ"י קריטריונים אלו.
חובת הגשת בקשה לסיוע.- רצ"ב טופס בקשה.
2 א. ביהכ"נ המכיל עד 75 מתפללים (ראשי בתי אב) יקבל סיוע עד -.1,500 ₪ לאירוע.

ב. ביהכ"נ המכיל מעל 75 מתפללים (ראשי בתי אב) יקבל סיוע עד -.2,500 ₪ לאירוע.

3. כל ביכנ"ס רשאי להגיש עד 3-4 בקשות בשנה.


ב. שבת בקשות:

כמנהג הספרדים לקיים שבת בקשות בתקופת ימות החורף. המועצה מארגנת שבת בקשות ופיוטים בתקופתה החורף ( כ-7 שבתות) בערבי שבתות בבתי כנסת מרכזיים. עלות ההוצאה כ-.700 ₪. בנוסף מתקיימות שבתות בקשות ופיוט בבתי כנסת יוצאי צפון אפריקה ופעילות בכל השבת. הסיוע לאירוע זה עד -.2,500 ₪.

לבתי כנסת אשכנז המבקשים לארגן תפילה חגיגית וחזנות, המועצה תסייע עד לסך -.3,500 ₪.
מאחר ואירועים מסוג זה נערכים לעיתים רחוקות ומביאים חזן בעל שם עולמי ומתקבצים ממס' בתי כנסת לאירוע זה. ישנם כ-5 אירועים בשנה.


ג. ספרים ותשמישי קדושה


בתי כנסת חדשים יקבלו סיוע ברכישת ספרים עד ל- 4,000 ₪ לשנה. בתי כנסת ותיקים עד -.2,500 ₪ לשנה. כל זאת כמובן עפ"י בקשה מפורטת . רצ"ב טופס בקשה. סעיף זה כולל מחזורים לחגים.


ד. תפילין לנער בר מצוה- נזקק.

המועצה תסייע לנער בר מצוה ממשפחה נזקקת ברכישת תפילין, סידור וטלית, עפ"י בקשה מפורטת, בצירוף המסמכים הבאים:

1 . אישור ממשרד הרווחה (באם הם מוכרים במשרד), או בט"ל, על הזדקקותו (אישור הכנסה מבט"ל).

2. אישור מרב ביכ"נ או "מליץ יושר" על השתתפותו בתפילות המתקיימות בביכנ"ס.


ה. הקמת תלמוד תורה ברחבי העיר

המועצה הדתית, במסגרת תרבות תורנית, מקימה בימים אלו תלמודי תורה עם עמותות מרכזיות בשכונות וברחבי העיר. העלויות מתחלקות בין הגורמים.

1. שכונת כפר אברהם רבתי:
בשכונה זו השותפים הם עירית ב"ש המחלקה לתרבות תורנית , המועצה הדתית והכנסות עצמיות ממשתתפי התלמוד ( -.40 ₪ לחודש) . השתתפות המועצה היא בסך -.1,200 ₪ לחודש.

2. מרכז העיר:
השותפים הם, עירית ב"ש והמועצה הדתית , המועצה הדתית והכנסות עצמיות. השתתפות המועצה בסך -.2,000 ₪ לחודש.

3. שכונת הדר גנים:
השותפים הם כפי סעיף 2. בשכונה זו קיימות מס' רב של קבוצות תלמידים וזאת בשל היותה שכונה דתית ברובה, לכן השתתפות המועצה עד ל- 3,000 ₪ לחודש.

.4 שכונת רמת ורבר :
בשכונה זו הנקראת שכונת מצוקה,ישנה כמות גבוהה של חוזרים בתשובה. נפתח כולל הנקרא "מאורות יהודה" ומופעל בכל ימות השבוע בשעות הצהרים. השתתפות המועצה
.2,000 ₪ לחודש כנגד דו"ח ביצוע.

5. בשכונות מחנה יהודה ושעריה:

עדיין בדיונים וגם פה עלות ההוצאות תחולק בין הגורמים השותפים.יש לציין שבארבעת האיזורים ההתחייבות הינה עד לסוף שנת הלימודים. צורת העברת התשלום ידון ויוחלט עם רו"ח מאשר התשלומים. יש צורך בהעברת דו"ח ביצוע חודשי.

6. מרכז "תורה אחרי צבא".
מרכז "תורה אחרי צבא" פועל בשעות הערב המוקדמות וממוקם בשכונת הדר גנים במרכז "כולל רצון יהודה" 3ישנן הרצאות בכל ערב. כמו"כ המרכז מארגן ערבים יחודיים לזוגות צעירים ל"שילוב תורה בחיי מעשה".למרכז זה מסייעים עיריית פתח-תקוה והמועצה הדתית. המועצה תשתתף בכ-.2,000 ₪ לחודש כנגד דו"ח ביצוע. לכל אירוע מיוחד המועצה תשתתף ב-1/3 מההוצאה ועד ל-2,000 ₪ (המינימום מבין שניהם).

ו. השתתפות בנסיעה לקברי צדיקים:
בחודשים אלול וניסן נוהגים בתי הכנסת לעדות המזרח ליסוע לקברות צדיקים. ישנם כ-6 בקשות בכל תקופה. המועצה הדתית מסייעת באוטובוס לנסיעה שעלותו עד -.2,500 ₪. אירוע זה אינו יזום ע"י המועצה אלא תמיכה עפ"י בקשה.

ז. עליה לרגל:
בחול המועד סוכות ופסח, המועצה הדתית יוזמת עליה לרגל לירושלים. המועצה מפרסמת בחוצות העיר מודעות על מרכזי נסיעה ומשתתפת בכ-.2,500 ₪ לכל אוטובוס. ישנם כ-5 אוטובוסים בכל תקופה.


ח. חודש אלול:

1. בדיקת תפילין ומזוזות:
בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות המועצה מארגנת מבצע בדיקת תפילין ומזוזות. סופר סת"ם יושב במשרדי המועצה הדתית ומקבל קהל המעוניין בבדיקת תפילין ומזוזות. מודעת רחוב מופצת ברחובות העיר. שכר לסופר סת"ם כ-.5,000 ₪ לחודש אלול.

2. חוברת דינים ומנהגים:
כבכל שנה המועצה הדתית מחלקת לבתי הכנסת (בדר"כ נוסח אשכנז) חוברת דינים ומנהגים הוצאה לאור מ"היכל שלמה" ירושלים. המועצה רוכשת כ-60 חוברות.

3. לוחות שנה:
המועצה נוהגת כל שנה להדפיס לוחות שנה לחלוקה למתפללי בתי הכנסת. הדפסה כ- 15,000 יחי'.


ט. הילולא דרבי :

כמידי שנה מתקיימות "הילולות" שנתיות ( רבי יעקב אבוחצירה זצ"ל, בבא סאלי, הרש"ש, ועוד). המועצה הדתית משתתפת בסך של עד 3,000 ₪ לכל אירוע. התשלום הינו לנותן השירות כנגד חשבונית מס + ניהול ספרים.


י. הדרכת תלמידים על מהות חגי ישראל:

לקראת חגי ישראל, המועצה מפעילה את רבני השכונות ורבני קהילות במתן הדרכה לתלמידי בתי ספר ממלכתיים. ההדרכה מלווה בהצגה על מהות החג, קטעי מוסיקה וחלוקת ערכה לכל תלמיד (תלוי בסוג החג). יתכן והפעולה משותפת לעירייה ולמועצה הדתית. השתתפות המועצה הדתית בסעיף זה עד ל- 7,000 ₪. התשלום לספק כנגד חשבונית מס + אישורי מס. התשלום משתנה בכל שנה בהתאם למס' התלמידים.


יא. "ישיבה בין הזמנים"

המועצה הדתית מעוניינת לסייע לארגונים בקיום תלמוד תורה ב"בין הזמנים". כל ארגון המעוניין בסיועה של המועצה הדתית עליו לפעול כדלקמן:

1. להגיש בקשה בכתב ובו הפרטים הבאים:

א) שם העמותה.
ב) מס' העמותה.
ג) כתובת העמותה.
ד) נציג העמותה.
ה) מהות הבקשה.
ו) גודל תקצובה.

2. קריטריונים לסיוע:

א) אישור עמותה.
ב) אישור מס במקור בתוקף.
ג) אישור ניהול ספרים.
ד) דו"ח ביצוע, חתום ע"י רו"ח.


ה) הסיוע יהיה בין 3,500 – 1,000 ₪, או 50% מעלות ההוצאה – הנמוך מביניהם, עפ"י הקריטריונים הבאים:

(1) גודל קבוצת התלמידים :
· עד 20 תלמיד – 1,000 ₪.
· 50-20 תלמיד – 1,500 ₪.
· 75-50 תלמיד – 2,500 ₪.
· 75-100 תלמיד 3,000 ₪.
* 100 תלמיד ומעלה – 3,500 ₪.