ימים שאין בהם נישואין

כל יום חול בשבוע וכל שעה מתאימים לחתונה. ישנם תאריכים בהם לא ניתן להינשא באמצעות הרבנות, וכן יש בהם הבדלים בין אשכנזים לספרדים (העדה לעניין נישואין נקבעת לפי ארץ המוצא של אבי החתן).

בשל הבדלים קלים בין לשכות הנישואין השונות באשר לימים שבהם אסור להינשא, מומלץ לבדוק מראש את התאריך עם הרבנות בה אתם צפויים להירשם לפני החלטה סופית על מועד החתונה והסיכום על פרטיה. חשוב להזכיר כי על פי הלוח העברי "יום" נמשך משקיעת השמש בערב עד רדת החשכה למחרת, ולא מחצות הלילה עד חצות הלילה שאחריו. לפיכך מועדה של חופה שנערכת לאחר שקיעת השמש ייחשב כתאריך העברי של היום שלמחרת.


בימים הבאים לא מקובל לערוך חופות:


שבתות, ערבי שבת (יום ו' בערב) ומוצאי שבתות.

החגים הבאים, כולל ערב החג ומוצאי החג: ראש השנה (א'-ב' בתשרי), יום הכיפורים (י' בתשרי), סוכות ושמחת תורה (ט"ו-כ"ב בתשרי), פסח (ט"ו-כ"א בניסן), שבועות (ו' בסיון), פורים (י"ד או ט"ו באדר, תלוי במקום המגורים).ימי צום ותענית (אפשר להתחתן במוצאי היום): צום גדליה – ג' בתשרי, צום עשרה בטבת – י' בטבת, תענית אסתר – י"ג באדר, צום י"ז בתמוז, תשעה באב – ט' באב.

ספירת העומר: ימי ספירת העומר נמשכים שבעה שבועות – מפסח ועד שבועות. באופן מסורתי נחשבים ימים אלו כימי אבל שבהם יש למעט בשמחות.

מנהג עדות המזרח הוא שלא להינשא מפסח ועד ל"ג בעומר (ט"ו בניסן עד י"ח באייר, כולל). מנהג עדות אשכנז הוא שלא להינשא מראש חודש אייר ועד לראש חודש סיוון (א'-כ"ט באייר). עם זאת, לרוב ניתן להינשא בשלושה ימים מיוחדים במהלך ספירת העומר, כמו יום העצמאות (ה' באייר, רק במקצת מן הרבנויות), ל"ג בעומר (י"ח באייר) ויום ירושלים (כ"ח באייר).

ימי 'בין המצרים': שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב – הימים שבהם נחרבו ירושלים ובית המקדש. אשכנזים אינם נישאים בשלושה שבועות אלה, ובני עדות המזרח אינם נישאים בתשעת הימים שבין ראש חודש אב (א' באב) לתשעה באב.

 

תאריכי איסור נישואין לשנת תשע"ז


ימי ספירת העומר:

לספרדים אסור:
יד' ניסן תשע"ז (10.04.17) – יח' אייר תשע"ז (14.05.17).
מותר: יח' אייר תשע"ז (14.05.17).

לאשכנזים אסור: יד' ניסן תשע"ז (10.04.17) – כט' אייר תשע"ז (25.05.17)
מותר: כט' אייר תשע"ז (25.05.17)


למעט התאריכים כדלהלן שמותר לינשא בהם לעדות אשכנז בלבד:

ל' ניסן תשע"ז (26.04.17), וכן א' אייר תשע"ז (27.04.17) ביום בלבד.
יז' אייר תשע"ז (13.05.17) וכן יח' אייר תשע"ז (14.05.17) ביום בלבד.
ביום ירושלים כח' אייר תשע"ז (24.05.17 – ביום בלבד) עפ"י החלטת הרבנות הראשית לישראל.ימי בין המצרים:

לאשכנזים אסור: יח' תמוז תשע"ז (12.7.17) – י' אב תשע"ז (02.08.17) כולל.
לספרדים אסור: כט' תמוז תשע"ז (23.7.17) – י' אב תשע"ז (02.08.17) כולל.
מותר לספרדים ולאשכנזים: יא' אב תשע"ז (03.08.17).