תעריפי האגרות

154 ₪ - הוצאת תעודת רווקות.

717 ₪ - פתיחת תיק נישואין.

67   ₪ - הוצאת עותק נאמן למקור של תעודת נישואין או כתובה.

מכבדים כרטיסי אשראי


לידיעתכם, הזכאים להנחה בשיעור 40% בפתיחת תיק הנישואין.

סטודנט/ית – לומד/ת במוסד להשכלה גבוהה לימודים אקדמאיים לתואר (אוניברסיטה, מכללה).

לא נחשבים קורסים למיניהם!


תלמיד/ת תיכון.

חייל/ת בשירות חובה.

בת שירות לאומי.

 

בחור ישיבה.

 

מקרה סעד – באישור הלשכה לשירותים חברתיים.

 

עולה חדש/ה – בשנתיים הראשונות לעליתו בלבד.

 

נכה – מ-50% נכות ומעלה.

 

הכל בצירוף תעודות ואישורים עדכניים בלבד!