הוצאת תעודת רווקות- /פנוי/ה

יש להמציא המסמכים הבאים:


תעודת זהות + ספח.

תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.

* גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל.

* במידה והמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.


תמונת פספורט זהות (תמונה צנועה בלבד) שתוחזר במקום או לחילופין ניתן להצטלם במקום ללא עלות.

תשלום אגרה בסך - 154 ₪ (נעשית במקום).


לאחר פתיחת תיק הרווקות, המבקש ישלח שני עדים שאינם קרובי משפחה ראשונה, להעיד על המצב האישי.

(על העדים להצטייד בתעודה מזהה).

 

במידה והעיר שבה מתגורר/ת מחוברת למערכת "שירת הים" אין צורך להביא תעודת רווקות (ניתן להתקשר לברר אם העיר שבה מתגורר/ת מחוברת, עדי רווקות צריכים להגיע לחתום היכן שהזוג פותח תיק נישואין.

במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:

בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.

תעודת נישואין – הקודמת לגירושין.

תעודת נישואין של ההורים.


במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:


תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.

תעודת נישואין – הקודמת לפטירה.

עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות.