פתיחת תיק נישואין

יש להמציא המסמכים הבאים:

תעודת זהות עם ספח.

תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.

* גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל.

* במידה והמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.

תמונת פספורט זהות (תמונה צנועה בלבד) שתוחזר במקום או לחילופין ניתן להצטלם במקום ללא עלות.

תעודת כשרות של המקום בו תיערך החופה, במידה והחופה מחוץ לעיר.

תשלום אגרת נישואין (תיעשה במקום). אגרת נישואין 717 ש"ח לסטודנט (עד גיל 30) או חייל 430 ש"ח בהצגת מסמכים

במידה ואחד מבני הזוג אינו תושב ב"ש במשך ששת החודשים האחרונים עפ"י הרשום בתעודת הזהות, עליו להצטייד בתעודת רווקות ממקום מגוריו, וכן תעודת נישואין של ההורים כנ"ל ותעודת לידה.

במידה והעיר שבה מתגורר/ת מחוברת למערכת "שירת הים" אין צורך להביא תעודת רווקות (ניתן להתקשר לברר אם העיר שבה מתגורר/ת מחוברת, עדי רווקות צריכים להגיע לחתום היכן שהזוג פותח תיק נישואין.

לאחר פתיחת תיק נישואין, בני הזוג ישלחו שני עדים, שאינם בני משפחה, להעיד על מצבם האישי (על העדים להצטייד בתעודה מזהה בעת מתן עדותם).


במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:

א) בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.
ב) תעודת נישואין – הקודמת לגירושין.
ג) במידה והכלה גרושה על החתן להביא אישור מבי"ד רבני או מרב מוסמך שאינו כהן.

במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:

א) תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
ב) תעודת נישואין – הקודמת לפטירה.

עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות.