לחיות ביחד

לחיות ביחד


פגישה בת שעתיים (כולל הפסקה באמצע) אחת לשבוע במשך שלושה שבועות.
סך הכל 6 שעות.

כל פגישה תחולק לשני חלקים.
החלק הראשון: בתחום הזוגי, פסיכולוגי, ייעוצי

והחלק השני בתחום היהדות.

זוגי
פניות ריגשיות - אהבה
ניטרול ותיעול כעסים
בניית זוגיות נותנת, תומכת וחזקה, כיצד ?
עבודה על מודלים מחיי המשפחה
זרמי יהדות
קדושה ביהדות ומתוך כך קדושה בבית היהודי
יחס הבעל לאשתו והאישה לבעלה על פי מקורות חז"ל
כתובה, חופה ביהדות

שונות: חגים, מנהגים, חינוך ירושלים