כלל אצבע בתלמוד אומר: מה שבא מחיה כשרה הוא כשר, מה שבא מחיה שאינה כשרה אינו כשר.

כך, רק חלב שבא מיונקים כשרים הוא כשר. תנאי כשרות נוספים המתייחסים לחלב נדונים בפרק הפרדת בשר וחלב ובפרק חלב ישראל.

הנאמר למעלה תקף גם לגבי ביצים. רק ביצים שהוטלו על ידי עופות כשרים הן כשרות. בנוסף, יש לבדוק בזהירות את כל הביצים לפני השימוש כדי לוודא שאין בהן נקודות דם.

דבש אינו נחשב ל"מוצר מן החי", כך שדבש הוא כשר למרות שהדבורה המייצרת אותו אינה כשרה.

צור קשר